Hvad er Fanø Retreats…

Fanø Retreats
– Mød din indre natur, i den ydre…

Retreats og kurser midt i Nationalpark Vadehavet

Fra 2017 udbydes retræter med ophold på smukke og altid foranderlige Fanø – lige midt i Nationalpark Vadehavet. MindfulnessCenteret har udover lokaler i Hillerød, base på den sydlige del af Fanø i byen Sønderho, i et af øens gamle Fanøhuse “Værtshuset”, fra 1868, der netop er nyombygget.

I Esbjerg venter de to færger FENJA og MENJA på at befordre jer til Fanø på 12 minutter. Et rent miljø, himlen og havet er kendetegnet for Fanø. Øen har sin egenart uden sidestykke. En enestående ø-kultur, hvor alt – lyset, luften og livet – er ganske anderledes. Fanø har et væld af oplevelsesmuligheder og sin helt egen stemning og atmosfære. Herunder den enestående natur med de store vidder af lyngklædt hede vekslende med det bølgende klitlandskab og skov.

Intention og sigte

Det er intentionen at tilbyde en række åbne og lukkede retræteophold for alle der har interesse for meditation, mindfulness, yoga, stilhed, og et ønske om personlig udfoldelse og udvikling af et mere bevidst nærvær.

Endvidere er det intentionen at facilitere muligheder for fordybelse og sindsro der kan åbne op mod ens indre natur og dét ‘at forbinde sig med kilden i sig selv’. Derved kan vi øge muligheden for en mere bevidst kontakt med indre ressourcer der kan frisættes, stimuleres og næres og pege i retning af mere vågenhed.  Desuden er sigtet at vi gennem formen og strukturen kommer i mere bevidst kontakt med hjertekvaliteter som venlighed, åbenhed, medfølelse, kærlighed og empatisk rummelighed.

Hvad er et retreat og kan alle deltage?
Et retreat er en tilbagetrækning. En tilbagetrækning fra hverdagens normale modus på alle tænkelige niveauer. Det er i sin intention og form ‘en forenkling med tid til fordybelse’, og som en billedhugger fjerner man nænsomt ‘alt det overflødige fra stenen’, for til sidst at opdage og se det ‘kunstværk’der hele tiden har befundet sig, måske mere hengemt inden i. Det kan være ‘sin egen natur’, ‘sig selv’ eller ‘sin essens’, som det også udtrykkes. Retreats giver mulighed for at fordybe sin meditative praksis og intensivere sin træning. Denne tilbagetrukne og forenklede form, kan give de bedste betingelser for at opleve at sindet falder til ro, og at en dybere kontakt indadtil – til hjertet, kreativiteten, livskilden og vågenheden kan ske.

Alle kan deltage på disse kortere retreats af 2-4 dages varighed, men det tilrådes at du har lidt erfaring med meditative praksisformer, enten via direkte meditationspraksis eller yoga.

Allan Ulrich Thomsen 2017